โรงเรียนเวตวันวิทยา --- สพท.อบ.๕ - บทความ >> อ่านแล้วดี >> จากลั่นทม มาเป็นลีลาวดี(ความหมายที่เข้าใจผิดมานาน)

http://www.wettawan.com/main2010/index.php?type=preview&area=1&p=articles&id=28


คุณกำลังอยู่ที่:>  หน้าแรก >> บทความ >> อ่านแล้วดี
 
 
จากลั่นทม มาเป็นลีลาวดี(ความหมายที่เข้าใจผิดมานาน)

ด้านความเชื่อของการเปลี่ยนชื่อดอกลั่นทม

ความเชื่อว่า ต้นลั่นทมนั้น
ไม่ควรปลูกในบ้าน ด้วยมีชื่ออัปมงคล คือไปพ้องกับคำว่า ระทม ซึ่งแปลว่าเศร้าโศก ทุกข์ใจ, จึงได้มีการเรียกชื่อเสียใหม่ให้เป็นมงคลว่า ลีลาวดี ทั้งนี้ไม่ได้มีการกำหนดเปลี่ยนชื่อแต่อย่างใด
มีความเข้าใจผิดกันว่า ลีลาวดี นั้นเป็นชื่อพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ แต่แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่ เป็นเพียงความเข้าใจผิดเพราะเป็นชื่อพระราชทานจาก สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
(ดู บทความเรื่อง "ดอกไม้ป่ามหาราชินี" นิตยสารสกุลไทย ฉบับที่ 2601 ปีที่ 50 ประจำวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2547) ลีลาวดี ถ้าแปลตามความหมายตามอักษรแล้ว
ก็คือต้นดอกไม้ที่มีท่วงท่าสวยงามอ่อนช้อย ไม้นี้เดิมเรียก ลั่นทม เป็นไม้ยืนต้นในเขตร้อน ที่เห็นทั่วๆไปมีดอกสีขาว แดง ชมพู ชื่อเดิมของพันธ์ไม้นี้คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าคำนี้มาจากคำว่า
ระทมซึ่งหมายถึงความเศร้าโศกจึงไม่เป็นที่โปรดปรานปลูกในบริเวณบ้านหรือที่อยู่อาศัย แต่แท้ที่จริงแล้วมีผู้มีความรู้ด้านภาษาไทยกล่าวถึงคำว่า ลั่นทม

ลั่นทม ที่เรียกกันแต่โบราณหมายถึง การละแล้วซึ่งความโศกเศร้าแล้วมีความสุข ดังนั้นคำว่า ลั่นทมแท้ที่จริงนั้นเป็นคำผสมจาก ลั่น+ทม โดยคำแรกหมายถึง แตกหัก ละทิ้งและคำหลังหมายถึงความทุกข์โศก
ถึงแม้ว่าการเปลี่ยนชื่อมาเป็นลีลาวดีเนื่องจากความเข้าใจในภาษาคลาดเคลื่อนแต่ชื่อใหม่นั้นก็ความไพเราะสมกับท่วงท่าของลำต้นมีตำนานเล่าขานถึงที่มาของลีลาวดีในลักษณะต่างๆกันอย่างไรก็ตามพันธ์ไม้นี้
ตามหลักสากล ได้ถูกเรียกชื่อว่า ฟรังกีปานี (frangipani)และเรียกกันทั่วๆไปว่า พลูมมีเรีย (plumeria)

ลั่นทมเป็นต้นไม้อาภัพ เพราะบอกกันไว้หลายชั่วอายุคนว่า ห้ามนำมาปลูกไว้ในบ้าน โดยเฉพาะหน้าบ้าน เพราะลั่นทมจะทำให้เกิดความระทม ความเชื่อในเรื่องนี้เกิดขึ้นจากการเล่นคำและการตั้งชื่อก็จริง แต่การห้ามปลูกลั่นทมในบ้านและหน้าบ้านก็มีสาระน่าสนใจซ่อนเร้นอยู่ด้วย
สำหรับคนโบราณนั้น ชื่อลั่นทมอาจจะไม่เพราะจริง ฟังดูแล้วมันเหมือนคนในบ้านจะมีความทุกข์ความระทมต่างๆ อยู่เรื่อย ทั้งที่ดอกลั่นทมนั้นหอมหวนดีจริงๆ แต่เหตุผลที่แท้จริงของท่าน ไม่ใช่เรื่องชื่อหรอกครับ เป็นเรื่องของประโยชน์ใช้สอยมากกว่า

ประเด็นที่ ๑ คือ ต้นลั่นทมใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ นอกจากเอาไว้ดมกลิ่นหอมเท่านั้น กิ่งก้านที่หงิกงอเอาไปทำอะไรที่เป็นมรรคผลไม่ได้เลย
ประเด็นที่ ๒ คือยาง ยางลั่นทมมีความแรง หากปลูกไว้หน้าบ้านแล้วมีลูกหลานวิ่งเล่นปีนป่ายโดนกิ่งมันเข้า หรือแม้แต่หักใบ หักดอก ยางจะกระเด็นเข้าตาจนเกินตาบอดได้


หลายอย่างของอุบายโบราณ เรียกได้ว่าเป็นกุศโลบาย คือเป็นอุบายทางบวก เจตนาที่เป็นกุศลบวกกับเหตุผลประกอบที่อธิบายได้อย่างนี้ ถือเป็นการสร้างวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยด้วยครับ
ที่มา วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.)

       

  
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เครือข่ายโรงเรียน
โดย
หมวดหมู่/ประเภท
 admin


 
 
คะแนนจากทีมงาน


 
 
 
 
บทความที่เกี่ยวข้อง