โรงเรียนเวตวันวิทยา --- สพท.อบ.๕ - ดาวน์โหลด >> เทคโนโลยีสารสเนเทศ1 ม.1 >> แบบทดสอบครั้งที่ 1 หน่วยที่ 2 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

http://www.wettawan.com/main2010/index.php?showfile=1&fid=8&p=downloads&area=1&categ=6


คุณกำลังอยู่ที่:>  หน้าแรก >> ดาวน์โหลดข้อมูล >> เทคโนโลยีสารสเนเทศ1 ม.1 >> แบบทดสอบครั้งที่ 1 หน่วยที่ 2 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
 
 
 
แบบทดสอบครั้งที่ 1 หน่วยที่ 2 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
 
ดาวน์โหลดแบบทดสอบครั้งที่ 1 หน่วยที่ 2 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์


ผู้ส่ง ครูรักศักดิ์ ปริหา
Platform คอม
ขนาดไฟล์ 41 KB
เวลาในการดาวน์โหลด
10.000 kbit/s
< 1 วินาที
6.000 kbit/s
< 1 วินาที
3.000 kbit/s
< 1 วินาที
2.000 kbit/s
< 1 วินาที
1.000 kbit/s
< 1 วินาที
768 kbit/s
< 1 วินาที
ISDN kbit/s
2 วินาทีn
Modem kbit/s
5 วินาทีn
ดาวน์โหลด / ทั้งหมด 76 / 3 MB
ดาวน์โหลด / วันนี้ 0 / 0 Bytes
จำนวนดาวน์โหลดที่เหลือ / วันนี้ ~