รายชื่อผ้าป่าสามัคคีโรงเรียนเวตวันวิทยา ........ ดูรายชื่อได้แล้วครับ...

...
อ่านต่อ...
จำข้อมูลการล็อคอิน
ID
PW
[ ลืมรหัสผ่าน? ][]
กีฬาสีโรงเรียน 2560
กีฬาสีโรงเรียน 2560

สมาชิก: : [0] บุคคลทั่วไป: : [6]
ชมทั้งหมด:
1626605
ชมวันนี้:
261
ชมเดือนนี้:
7865
ชมสูงสุด/วัน:
6208
ชมวานนี้:
278
กีฬาสีโรงเรียน 2560
ฝึกซ้อมสวนสนามลูกเสือ ปี 2559
ฝึกซ้อมสวนสนามลูกเสือ...
การแข่งขันกีฬาภายใน ปี 2558
การแข่งขันกีฬาภายใน ปี 2558...
ประเพณีเข้าพรรษาปี 2558
12 สิงหา ปี 2558
 
 
คุณกำลังอยู่ที่:>  หน้าแรก >> เครือข่ายโรงเรียน >> รายละเอียดของบริษัท

โรงเรียนเวตวันวิทยา
โรงเรียนเวตวันวิทยา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2502 เปิดเรียนครั้งแรกอาศัย วัดเวตวันวิทยารามเป็นที่เรียน พ.ศ. 2507 คณะครูและผู้ปกครองได้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น เพื่อใช้เป็นสถานศึกษา โดยชาวบ้านได้บริจาคที่ดินให้เป็นสมบัติของโรงเรียน มีพื้นที่ 28 ไร่ 20 ตารางวา วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2510 ยกฐานะเป็นโรงเรียนเอกเทศถาวร ชื่อว่า “โรงเรียนเวตวันวิทยา” มีนักเรียน จำนวน 358 คน ครู จำนวน 9 คน โดยมีนายพยัคฆ์ บัวศรี เป็นครูใหญ่ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2545 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการรุ่งอรุณ โครงการโรงเรียนต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และมีครูต้นแบบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ จำนวน 1 คน คือ นางมยุรี ทับทิมหิน
        ปัจจุบัน พ.ศ. 2552 โรงเรียนเวตวันวิทยา มีนักเรียน จำนวน 534 คน มีครู จำนวน 31 คน พนักงานราชการ ๑ คน เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน ครูอัตราจ้าง ๑ คน และนักการภารโรง จำนวน ๑ คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายสมพงษ์   ทับทิมหินShop - ผลงานของ โรงเรียนเวตวันวิทยา
ยังไม่มีผลงาน

ผลงานของ โรงเรียนเวตวันวิทยา
 เว็บไชต์การเลี้ยงปลากัด
 เว็บไซต์สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่
 เว็บไซต์การเลี้ยงสุนัขบีเกิ้ล
 เว็บไซต์การเลี้ยงปลาดุกอุย
 เว็บไซต์การปลูกเชอร์รี่
 เว็บไซต์การปลูกดอกมะลิ
 เว็บไซต์การปลูกดอกกุหลาบ
 เว็บไซต์การปลูกผักสลัด
 เว็บไซต์ประวัติของสุโขทัย
 แหล่งท่องเท่ียว จ.อุบลราชธานี
 เกษียณอายุราชการ เวตวันวิทยา ปี 2558
 อวัยวะภายใน
 การแข่งขันโปรแกรมสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรม Web Editor ปี 2556
 งานเกษียณอายุราชการครูเวตวันวิทยา ปี 2557
 ปัจฉิมนิเทศ ม.3 รุ่น 17
 ปัจฉิมนิเทศเวตวันวิทยา รุ่นที่ 14

ข่าวสารของ โรงเรียนเวตวันวิทยา
ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปี ๒๕๕๓
อยู่เวรกลางคืน ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓
อยู่เวรกลางคืน ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๓
วันไหว้ครู ปี ๒๕๕๓
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี ๒๕๕๓
ยินดีต้อนรับคณะดูงานจาก สพท.สุมทรปราการ เขต ๒
พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฎิญาณวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
การฝึกอบรมส่งเสริมการอ่านด้วยเกมส์ นิทาน เพลงและหุ่น
ผอ.สพท.อบ.๕ ตรวจราชการ
ขอแสดงความยินดีกับ อ.๓ คนใหม่
การแข่งขันมวยไทย สพท.อบ.๕
แห่เทียนเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๓
ประกาศผลสอบคัดเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
การแข่งขันกีฬาภายในปี ๕๓ เวตวันวิทยาเกมส์
รายชื่อผ้าป่าสามัคคีโรงเรียนเวตวันวิทยา
รางวัลชนะเลิศ โครงการขยะสร้างความดีมีจิตอาสาด้วยหลักธรรมอริยสัจ 4
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับสถานศึกษาเดชอุดม ปี ๒๕๕๕
ศิษย์มอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนเวตวันวิทยา
งานผ้าป่าสามัคคี
การพัฒนาโรงเรียนด้วยเงินผ้าป่าสามัคคี
ภาพบริบทของโรงเรียนเวตวันวิทยา ปี ๒๕๕๕
ประวัติวันครู
วีดีโองานปัจฉิมนิเทศ ม.3 รุ่นที่ 14
กิจกรรมวันไหว้ครู ๒๕๕๖
ประกวดระเบียบแถวของลูกเสือเนตรนารี ปี ๒๕๕๖
อบรมผู้ปกครองปฐมวัยปี 2556
อบรมเชิงปฏิบัติการ Tablet ป.๒
วีดีโองานเกษียณอายุราชการ
การแข่งขันโปรแกรมสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรม Web Editor ปี 2556
การแข่งขันประกวดระเบียบแถวและสวนสนาม ระดับจังหวัด
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๘
การแข่งขันกีฬาภายใน ปี 2558
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อโรงเรียน:  
 โรงเรียนเวตวันวิทยา
ก่อตั้งเมื่อ:  
 2502
จังหวัดที่ตั้ง:  
 อุบลราชธานี
เว็บไซต์โรงเรียน:  
E-Mail:  
ไม่มีข้อมุล
จำนวนบุคลากร:  
 45

ที่อยู่
ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ข้อมูลโรงเรียนอื่นๆ
 โรงเรียนเวตวันวิทยา
 โรงเรียนบ้านหนองแสง


 
 
 
 

คลิกดู 791 ครั้ง

คลิกดู 1170 ครั้ง

คลิกดู 1084 ครั้ง

คลิกดู 670 ครั้ง
 
 
 
 
 
กระดานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน อัลบั้มภาพกิจกรรม รวมลิงค์ที่น่าสนใจ ติดต่อเรา