จำข้อมูลการล็อคอิน
ID
PW
[ ลืมรหัสผ่าน? ][]
อัลบั้มภาพกิจกรรม ข่่าวกิจกรรมโรงเรียน ดาวน์โหลดข้อมูล ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน บทความน่ารู้ ติดต่อเรา


ชมทั้งหมด:
1329800
ชมวันนี้:
195
ชมเดือนนี้:
13319
ชมสูงสุด/วัน:
6208
ชมวานนี้:
546

สมาชิก: : [0] บุคคลทั่วไป: : [7]
 
 
 
เปิด ข้อมูลโรงเรียน
เปิด ข้อมูลบุคลากร
เปิด แหล่งท่องเที่ยวทั่วไทย
เปิด บทเรียนออนไลน์ ม.1
เปิด บทเรียนออนไลน์ ม.2
คุณกำลังอยู่ที่:>  หน้าแรก >> ใบงานที่ 1 ทำความรู้จักกับ Excel 2003
ใบงานที่ 1 ทำความรู้จักกับ Excel 2003 5 คะแนน

ชื่อ ......................................................................... นามสกุล .................. ชั้น ................ เลขที่ ................

ข้อ 1. โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลเป็นโปรแกรมประเภทใด
ก.โปรแกรมนำเสนอข้อมูล
ข.โปรแกรมกราฟฟิก
ค.โปรแกรมตารางคำนวณอิเล็กทรอนิกส์
ง.โปรแกรมประมวลผลคำ

ข้อ 2. การแสดงแถบเครื่องมือสามารถทำได้ตามขั้นตอนในข้อใด
ก.แถบเครื่องมือ > คลิกเลือกประเภทเครื่องมือที่ต้องการ
ข.มุมมอง > แถบเครื่องมือ > คลิกเลือกประเภทเครื่องมือที่ต้องการ
ค.มุมมอง > มุมมองปกติ
ง.แฟ้ม > คุณสมบัติ

ข้อ 3. ภาพนี้มีชื่อว่าอะไร ?
ก.แถบเมนูบาร์
ข.หน้าต่างทาส์กเพน
ค.แถบสถานะ
ง.แถบสูตรคำนวณ

ข้อ 4. การป้อนข้อมูลที่เป็นสูตรใน Excel ต้องพิมพ์เครื่องหมายใดก่อน
ก.>
ข.+
ค.&
ง.=

ข้อ 5. วิธีมาตรฐานที่นิยมใช้เปิดโปรแกรมเอ็กเซล ( Excel ) คือข้อใด
ก.การใช้ปุ่ม Start ที่ทาสก์บาร์
ข.การใช้ปุ่ม Run
ค.การใช้ไอคอน Short Cut บนเดสก์ท็อป
ง.ถูกทั้งข้อ ก. และ ค.

ข้อ 6. ถ้าเราจะเปลี่ยนหน้ากระดาษให้เป็นแนวนอน เราจะใช้คำสั่งใด
ก.แก้ไข > ตั้งค่าหน้ากระดาษ > เลือกแนวนอน > ตกลง
ข.มุมมอง > ตั้งค่าหน้ากระดาษ > เลือกแนวนอน > ตกลง
ค.รูปแบบ > ตั้งค่าหน้ากระดาษ > เลือกแนวนอน > ตกลง
ง.แฟ้ม > ตั้งค่าหน้ากระดาษ > เลือกแนวนอน > ตกลง

ข้อ 7.แผ่นงานขนาดใหญ่มีจำนวนกี่สดมภืและกี่แถว
ก.255 สดมภ์ และ 65,536 แถว
ข.255 สดมภ์ และ 65,500 แถว
ค.256 แถว และ 65,536 คอลัมน์
ง.256 สดมภ์ และ 65,500 แถว

ข้อ 8.ไฟล์งานเอ็กเซลที่บันทึกแล้วจะมีนามสกุลใด
ก.ppt
ข.doc
ค.xls
ง.xml

ข้อ 9  จากภาพข้อความยินดีต้อนรับ อยู่ที่ Cell ใด

ก.A1
ข.3A
ค.3B
ง.B3

ข้อ 10 ภาพนี้มีชื่อว่าอะไร  ?
ก.กล่องชื่อ
ข.กลุ่มเซลที่กำลังทำงาน
ค.ป้ายชื่อเวิร์กชีต
ง.แถบแสดงสถานะขอให้โชคดีในการทำข้อสอบ

 
 
อัลบั้มภาพกิจกรรม ข่่าวกิจกรรมโรงเรียน ดาวน์โหลดข้อมูล ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน บทความน่ารู้ ติดต่อเรา