จำข้อมูลการล็อคอิน
ID
PW
[ ลืมรหัสผ่าน? ][]
อัลบั้มภาพกิจกรรม ข่่าวกิจกรรมโรงเรียน ดาวน์โหลดข้อมูล ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน บทความน่ารู้ ติดต่อเรา


ชมทั้งหมด:
1625350
ชมวันนี้:
13
ชมเดือนนี้:
6610
ชมสูงสุด/วัน:
6208
ชมวานนี้:
372

สมาชิก: : [0] บุคคลทั่วไป: : [10]
 
 
 
เปิด ข้อมูลโรงเรียน
เปิด ข้อมูลบุคลากร
เปิด แหล่งท่องเที่ยวทั่วไทย
เปิด บทเรียนออนไลน์ ม.1
เปิด บทเรียนออนไลน์ ม.2
คุณกำลังอยู่ที่:>  หน้าแรก >> ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนเวตวันวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสมพงษ์ ทับทิมหิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
045-361316
นายสมพิศ ปัสสา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
045-361316
นางชูศรี นาคภู่
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-361316
นายเกียรติศักดิ์ บรรเทิงสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-361316
นางดวงเดือน บุตตะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-361316
นางทัศนีย์ ต้นเกตุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-361316
นางสิริกร พรหมคุณาธร
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-361316
นางชาลิดา หอมจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-361316
นางสาวรุ่งทิวา ฉลวยศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-361316
นางวนิดา กระโทกนอก
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-361316
นางวัชราภรณ์ โสภารัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-361316
นางปิยนุช พวงพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-361316
นางประไพศรี พัสสร
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-361316
นางวิไล สัมฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-361316
นายถวัลย์ ภูผา
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-361316
นางสาวผ่องพรรณ ธนสีลังกูร
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-361316
นางรัชนี รัศมีโรจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-361316
นางมยุรี ทับทิมหิน
ครู เชี่ยวชาญ
045-361316
นางวรรณี บุษมงคล
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-361316
นางผ่องแผ้ว บรรเทิงสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-361316
นายจำนงค์ โสภารัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-361316
นางพรพิศ มุทาวัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-361316
นายเทียนชัย แก่นการ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-361316
นางสาวสิริญกรณ์ มณีเนตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-361316
นางโฉมมณี โลบุญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-361316
นายธนกร คุณานิธิธร
ครู
045-361316
นายรักศักดิ์ ปริหา
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-361316
นางสาวธิดารัตน์ จันที
ครูธุรการ
045-361316
นายทวี อุปถัมภ์
นักการภารโรง
045-361316
นายรวีโรจน์ พวงพันธ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
045-361316
นายสุขสันต์ อุ่นจิตร
ครู (พนักงานงานราชการ)
045-361316
นายพงศธร โพธิ์สิงห์
ครู (พนักงานงานราชการ)
045-361316
นางศศิวิมล ทันวัน
ครู ชำนาญการ
045-361316
นางอุไรวรรณ พนาลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-361316
นางสาวเจนกีฬา ไหวจิ้งหรีด
ครู (พนักงานงานราชการ)
045-361316
นางสาวกาญจนา จิตตไทย
ครู (อัตราจ้าง)
045-361316

 
 
อัลบั้มภาพกิจกรรม ข่่าวกิจกรรมโรงเรียน ดาวน์โหลดข้อมูล ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน บทความน่ารู้ ติดต่อเรา