จำข้อมูลการล็อคอิน
ID
PW
[ ลืมรหัสผ่าน? ][]
อัลบั้มภาพกิจกรรม ข่่าวกิจกรรมโรงเรียน ดาวน์โหลดข้อมูล ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน บทความน่ารู้ ติดต่อเรา


ชมทั้งหมด:
1626599
ชมวันนี้:
255
ชมเดือนนี้:
7859
ชมสูงสุด/วัน:
6208
ชมวานนี้:
278

สมาชิก: : [0] บุคคลทั่วไป: : [6]
 
 
 
เปิด ข้อมูลโรงเรียน
เปิด ข้อมูลบุคลากร
เปิด แหล่งท่องเที่ยวทั่วไทย
เปิด บทเรียนออนไลน์ ม.1
เปิด บทเรียนออนไลน์ ม.2
คุณกำลังอยู่ที่:>  หน้าแรก >> ประวัติการก่อตั้งโรงเรียน
ประวัติการก่อตั้งโรงเรียน

ที่ตั้งโรงเรียน
          โรงเรียนเวตวันวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ – หมู่ที่ 8 ถนนศรีสุระ ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34160 โทรศัพท์ 045-361316, 045-362621 โทรสาร Website: http://www.wettawan.com สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 5ประวัติโรงเรียน
        โรงเรียนเวตวันวิทยา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2502 เปิดเรียนครั้งแรกอาศัย วัดเวตวันวิทยารามเป็นที่เรียน พ.ศ. 2507 คณะครูและผู้ปกครองได้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น เพื่อใช้เป็นสถานศึกษา โดยชาวบ้านได้บริจาคที่ดินให้เป็นสมบัติของโรงเรียน มีพื้นที่ 28 ไร่ 20 ตารางวา วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2510 ยกฐานะเป็นโรงเรียนเอกเทศถาวร ชื่อว่า “โรงเรียนเวตวันวิทยา” มีนักเรียน จำนวน 358 คน ครู จำนวน 9 คน โดยมีนายพยัคฆ์ บัวศรี เป็นครูใหญ่ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2545 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการรุ่งอรุณ โครงการโรงเรียนต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และมีครูต้นแบบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ จำนวน 1 คน คือ นางมยุรี ทับทิมหิน
        ปัจจุบัน พ.ศ. 2552 โรงเรียนเวตวันวิทยา มีนักเรียน จำนวน 534 คน มีครู จำนวน 31 คน พนักงานราชการ ๑ คน เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน ครูอัตราจ้าง ๑ คน และนักการภารโรง จำนวน ๑ คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายสมพงษ์   ทับทิมหิน


 
 
อัลบั้มภาพกิจกรรม ข่่าวกิจกรรมโรงเรียน ดาวน์โหลดข้อมูล ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน บทความน่ารู้ ติดต่อเรา