จำข้อมูลการล็อคอิน
ID
PW
[ ลืมรหัสผ่าน? ][]
อัลบั้มภาพกิจกรรม ข่่าวกิจกรรมโรงเรียน ดาวน์โหลดข้อมูล ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน บทความน่ารู้ ติดต่อเรา


ชมทั้งหมด:
1583130
ชมวันนี้:
88
ชมเดือนนี้:
16004
ชมสูงสุด/วัน:
6208
ชมวานนี้:
898

สมาชิก: : [0] บุคคลทั่วไป: : [13]
 
 
 
เปิด ข้อมูลโรงเรียน
เปิด ข้อมูลบุคลากร
เปิด แหล่งท่องเที่ยวทั่วไทย
เปิด บทเรียนออนไลน์ ม.1
เปิด บทเรียนออนไลน์ ม.2
คุณกำลังอยู่ที่:>  หน้าแรก >> แบบทดสอบที่ 1 หน่วยที่ 3 (Powerpoint2003)
แบบทดสอบที่ 1 หน่วยที่ 3 (Powerpoint2003)
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
เรื่อง การจัดการแผ่นงานข้อที่ 1) ถ้าต้องการจะปรับเปลี่ยนสีพื้นหลังของสไลด์ จะต้องทำอย่างไร
ก. คลิกคำสั่งแทรก เลือกคำสั่งพื้นหลัง
ข. คลิกคำสั่งรูปแบบ เลือกคำสั่งพื้นหลัง
ค. คลิกคำสั่งเครื่องมือ เลือกคำสั่งพื้นหลัง
ง. คลิกคำสั่งมุมมอง เลือกคำสั่งพื้นหลัง.

ข้อที่ 2) ถ้าเราต้องการปรับเปลี่ยนสีพื้นหลังของแผ่นสไลด์ให้มีมากกว่าหนึ่งสี หรือเพิ่มลักษณะลวดลายให้แผ่นสไลด์ สามารถเลือกได้จากที่ใด
ก. สีเพิ่มเติม
ข. อัตโนมัติ
ค. เติมลักษณะพิเศษ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3) เมื่อเลือกลักษณะพื้นผิวที่ต้องการจะปรับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว และต้องการจะใช้กับสไลด์ที่มีอยู่ทั้งหมด จะเลือกใช้คำสั่งใด
ก. นำไปใช้ทั้งหมด
ข. ใช้กับทั้งหมด
ค. นำไปใช้
ง. เปลี่ยนทั้งหมด

ข้อที่ 4) ในการปรับเปลี่ยนสีพื้นของสไลด์แบบลวดลาย ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ถ้าต้องการจะเปลี่ยนสีของลวดลายให้คลิกที่สีที่ 1 และสีที่ 2
ข. ถ้าต้องการจะเปลี่ยนสีของลวดลายให้คลิกที่สีพื้นหน้า และสีพื้นหลัง
ค. ถ้าต้องการจะเปลี่ยนสีของลวดลายให้คลิกที่สีพื้นหลัง และสีวัตถุ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5) ข้อใดกล่าวถูกต้องสำหรับภาพที่จะนำมาทำเป็นพื้นหลังของแผ่นสไลด์
ก. ภาพที่ได้จากการแสกน
ข. ภาพที่ถ่ายจากกล้องดิจิตอล
ค. ภาพที่นามสกุล .JPG
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6) ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเติมลักษณะพิเศษของพื้นหลังของแผ่นสไลด์
ก. ไล่ระดับสี หมายถึง การกำหนดรูปแบบสีพื้นเป็นแบบไล่ระดับสี
ข. พื้นผิว หมายถึง การกำหนดลักษณะของลวดลายพื้นผิวแบบต่างๆ
ค. ลวดลาย หมายถึง การกำหนดลักษณะของลวดลายต้นไม้ และดอกไม้ชนิดต่างๆ
ง. รูปภาพ หมายถึง การกำหนดลักษณะของรูปที่ใช้เป็นฉากหลัง

ข้อที่ 7) ลักษณะการแรเงาในการไล่ระดับสีสามารถกำหนดได้กี่แบบ
ก. 4 แบบ
ข. 5 แบบ
ค. 6 แบบ
ง. 7 แบบ

ข้อที่ 8) เมื่อเลือกลักษณะการแรเงาแบบใดแบบหนึ่งแล้ว จะเห็นรูปแบบของสีเข้ม-จาง ที่ช่องแวเรียนต์ อีกกี่แบบ
ก. 4 แบบ
ข. 5 แบบ
ค. 6 แบบ
ง. 7 แบบ

ข้อที่ 9) ถ้าต้องการปรับเปลี่ยนลวดลายพื้นหลังของแผ่นสไลด์เป็นลายหินอ่อน จะต้องเลือกรูปแบบการเติมลักษณะพิเศษแบบใด
ก. ไล่ระดับสี
ข. พื้นผิว
ค. ลวดลาย
ง. รูปภาพ

ข้อที่ 10) ข้อใดไม่ใช่ลักษณะการแรเงาในตัวเติมลักษณะพิเศษของสีพื้นหลัง
ก. แนวนอน
ข. เส้นทแยงมุมขึ้น
ค. เส้นโค้ง
ง. จากชื่อเรื่อง

 
 
อัลบั้มภาพกิจกรรม ข่่าวกิจกรรมโรงเรียน ดาวน์โหลดข้อมูล ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน บทความน่ารู้ ติดต่อเรา