โรงเรียนเวตวันวิทยา --- สพท.อบ.๕ - ข่าวสาร >> กิจกรรมนักเรียน >> ฝึกซ้อมการประกวดระเบียบแถวและสวนสนาม ประจำปี 2559

http://www.wettawan.com/main2010/index.php?area=1&p=news&newsid=75


คุณกำลังอยู่ที่:>  หน้าแรก >> ข่าวสาร >> กิจกรรมนักเรียน
ฝึกซ้อมการประกวดระเบียบแถวและสวนสนาม ประจำปี 2559
ไม่มีภาพประกอบ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเวตวันวิทยา สพป.อบ.5 ร่วมฝึกซ้อมการประกวดระเบียบแถวและสวนสนาม ประจำปี 2559 โดยในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้ส่งกองลูกเสือเข้าแข่งขันการประกวดสวนสนามทั้งหมด 4 กอง ดังนี้
1. กองลูกเสือสามัญ
2. กองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ
3. กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
4. กองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
สั่งพิมพ์สั่งพิมพ์ | 07-06-2016, 14:35:00 | บันทึกโดย:Admin